07/02/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 07 Şubat 2020 14:32
Karar No: 13,14,15,16,17,18

EMET BELEDİYE MECLİSİNİN 07  ŞUBAT  2020 TARİHLİ  2. DÖNEM  2. OLAĞAN 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM  TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

                                                                                                    

  • Belediye Meclisimiz 2.dönem 2. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında ,İsmail Hakkı KURT  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 07.02.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 03.01.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 13 ): Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 24/01/2020 tarih ve 72 sayılı yazısı okundu. Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ nün ilgi tarih ve sayılı yazıları ile Genel Müdürlüklerine bağlı Espey Açık Ocağındaki dekapaj faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla Emet Belediyesine ait 1 adet 2.566,80 m²’lik arsa vasıflı taşınmazın satın alınması hususu 19.09.2019 tarih ve 781/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasvip edilmiş olup; kamulaştırılacak olan taşınmazlarda Genel Müdürlükleri lehine Kamu Yararı Kararı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ nın 28.10.2019 tarih ve 2174 sayılı Olur’ u ile de uygun bulunduğundan Espey Açık Ocağındaki dekapaj faaliyetleri kapsamında Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan Kütahya İli Emet İlçesi Çalcağıl Mahallesi sınırları içinde bulunan 2.566,80 m² alana sahip 132 ada 13 no’lu taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine istinaden Genel Müdürlüklerine satılması hususunun talep ettikleri anlaşılmış olup; Söz konusu taşınmazın satışına, tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 14): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/01/2020 tarih ve 54 sayılı yazısı okundu. Babukbey Bin Yakup Bey’in  vasiyetini yerine getirmek için ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre Emet Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda Emet Belediyesi ile Emet Müftülüğü  arasında yapılacak olan her türlü anlaşma/protokol ve sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 15 ): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 97 sayılı  yazıları okundu. Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Tüzüğünün 5. maddesinde değişiklik yapılması konusu oylamaya sunuldu, Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğünde yapılan değişikliğin aynen kabulüne yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 16 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 98 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hisar Altı Mevkiinde 525 ada, 107 parselde yapılacak olan Emet Gençlik Merkezi ile ilgili arsa çekme mesafelerinin 10,00m den 5,00m ye çekilmesinin yapı için uygun olacağı bu sebeple ruhsatın buna göre verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebin incelemek üzere Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 17 ): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 118 sayılı yazısı okundu. Emet Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve E.2110677 sayılı yazısı ile Hamam Mah. Taşoluk Mevkiinde bulunan 820 ada, 1 parsel de kayıtlı 11.405,29 m² yüzölçümündeki Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın ortaokul alanı kalmak kaydıyla bir kısmının kreş ve ana okul alanı olarak plan değişikliği talebini incelemek ve araştırmak üzere Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 18 ): Gündemin 6. Maddesi olan 03.01.2020 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Emet Giriş Kavşağıyla ilgili ilgili İmar Komisyonunun 03.02.2020 tarih ve 50 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması Süleyman ALGÜL’ün çekimser, diğer meclis üyelerinin kabul  oy kullanması sonucu oy çokluyla kabul edilmiştir.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 07.02.2020 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.